PSİKONÖROİMMÜNOLOJİ

PNİ NEDİR ?

Psikonöroimmunoloji (PNI); İnsan psikolojisi, bağışıklık sistemi , sinir sitemi ve hormon sistemi arasındaki bağlantıları araştıran bir bilim dalıdır. Hastanın zihinsel,fizyolojik ve psikolojik durumunun, hastalanma yönünü ve iyileşme kabiliyetini etkilediğini söyler.

¨Tıpta hastalık bir fotoğraf gibidir. Örneğin bir kişide diabet varsa tıpta diabetin varlığıyla ilgilenilir. PNİ ise hastalığa bir film gibi bakar hastalık PNİ’de filmin son sahnesidir ¨Yani örneğin kişide diabet varsa bu kişi diabet olana kadar neler yaşadı, ilk önce ne oldu sonrasında hangi hastalıkları geçirdi de diabet gelişti ona bakar. Yani hastalığın sebebi ve gelişme yollarıyla ilgilenir.

NEREDEN ÇIKTI ?

Psikonöroimmünoloji sözcüğü, New York Rochester’daki Rochester Üniversitesi Tıp Merkezi’nin psikiyatri bölümünde bir araştırmacı olan Robert Ader tarafından türetilmiştir.
Ader yaptığı araştırmalarda stres ve anksiyete gibi durumların ve çevresel faktörlerin bağışıklık sistemini etkilediğini göstermiştir

STRES İMMÜNİTE İLİŞKİSİ

¨Stresin enfeksiyöz hastalıklarla ilişkisi olduğu Cohen ve arkadaşlarının çalışmasında gösterilmiştir. ¨Bu çalışmada gönüllülere 5 değişik soğuk algınlığı virüsünden biri ya da placebo uygulanmıştır ve hem solunum yolu enfeksiyonu hem de klinik soğuk algınlığının psikolojik stres ile arttığı izlenmiştir. ¨

Bir diğer çalışmada stresin Hepatit B aşısına verilen antikor yanıtını olumsuz etkilediği bildirilmiştir.  Stresin insan Herpes virüsleri başta olmak üzere çeşitli enfeksiyon ajanlarının yol açtığı hastalıklar için bir risk faktörü olduğu ve hastalığın şiddetini artırıcı bir etkisi olduğu bilinmektedir. ¨Yapılan meta analizler antikor titrasyonlarındaki artış ve lenfositlerdeki interlökin 2 reseptörlerinin stresle etkilendiğini ortaya koymaktadır.


¨Eyenstock un yaptığı 13 senelik araştırmalarda araştırmacının tespit  ettiği 4  kişilik tipinin bazı hastalıklarla ilgisi ortaya çıkmıştır. Bunlar;
¨Tip 1: ümitsiz, yardım kabul etmeyen, duygularını baskılayan kişiler. Bunlarda kanser sık görülür.
Tip 2: Anksiyeteye eğilimli, agressif, hırslı, duygularını uygun olmayan yollarla ortaya koyan kişiler. Bu kişilerde kalp hastalıkları sık görülür.
¨Tip 3: Ilımlı ve iyi niyetli stres uyumunda küçük    sorunlar bulunur
Tip 4: Kendileri ve diğer insanlarla uyum içinde olan kişiler . Bunlar iyi iletişim kurarlar, iyimserdirler, duyarlıdırlar, stres altında soğukkanlı olmaya çalışırlar.

BİZİ İLGİLENDİREN NOKTASI !

¨ Ohio eyaletinde Kiecolt – Glaser (1984)  48 tıp öğrencisi bir sınav serisinin son 3  gününe rastlayacak hepatit B aşısı yapılmış , stres bildiren öğrenciler  ilk aşılama sürecini takiben büyük sosyal destek, az huzursuz çevrede 3. inokulasyonun sonunda aşıya karşı yüksek antikor cevabı ve Hepatit B yüzey antijenine karşı çok daha canlı T hücre cevabı vermişlerdir

SONUÇ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALARDAN VE DENEYLERDEN YOLA ÇIKTIĞIMIZDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ, YANİ KORUYUCU SİSTEMİMİZİ SAĞLAM TUTMAK İSTİYORSAK SİNİR STRES GİBİ DURUMLARI HAYATIMIZDA MİNİMUMA İNDİRMEK ZORUNDAYIZ, TABİ BUNU TIP OKUMASAK YAPABİLİRDİK SAD STORY…

¨Kaynaklar: ¨
1.      Yirmiya R. ” depression in medical İllness”WestJ.Med 173(5):333-336
2000BMJ
2.      Hassed C “Mind Body Medicine in Health Promotion” 1998
www.ijhp.org/articles/1998/10
3.      Brezinski A ” Melatonin in Humans” N England J Med 1997 336:186
4.      Kabat-Zin J ” Efectiveness of a meditation based stres reduction
program in the treatment of anxiety disorders” Am. J. Psychiatry
1992;149:936-43
5.      Kusaka et al ” Healthy lifestyles are assosiated with higher
natural killer cell activity Prev. Med 199; 21:602-15
6.      Van Rood Y ” The effects of sttress and relaxation on the in vitro
immune response in man: a metanalytic study. J. Beh Med 1993; 16(2):
163-81
7.      Eysenck H J “Psychological factors, cancer and ischaemic heart
disease. Br. Med J 1992; 305:457-9
8.      Spiegel D ” Effect of psychosocial treatment on survival of
patients with metastatic breast cancer Lancet 1989;2;888-91
9.      Am Journal of Psychiatry 1998; 155:536-42
10.     Burch M ” Psychoimmunology” 1997
 // csf.colorado.edu.archive/1997/balance1/0197.html
11.     Wilson W “A new vision for psychoimmunology www.planetarypub.com/
watkins.html
12.     Holistic Health 1996 :www.tiac.net/users/seeker
13.     Katon W “Depression and its impact on the heart” 1999American
Psychiatric Association 153rd Annual Meeting 2th May 2000
14.     Barefoot JC ” Depression and long term mortality risk in patients
with coronary artery disease AmJ Cardiol. 1996;78:613-17
15.     Okyayuz H.Ü “sağlık Psikolojisi” 1999 Ankara
16.     Depression, Race, Hypertension, and the Heart Thomas Pickering,
MD, DPhil, Mt Sinai School of Medicine, New York, N [J Clin Hypertens
2(6):410-412, 2000. © 2000 Le Jacq Communications, Inc.]

@dr.msufra

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.