KIRIK KALPLER DURAĞI

Sevdiklerimizi kaybetmek şüphesiz hepimiz için büyük bir acı. Özellikle bu ani bir kayıpsa
birçoğumuz için büyük de bir şok sebebi. Peki bunun bazılarımızda bir kalp hastalığına sebep
olabileceğini biliyor muydunuz? Bu hastalık, duygusal stresin neden olduğu geçici bir kalp
disfonksiyonunu ifade eder.
Kırık kalp sendromu ya da literatürdeki ismiyle Takotsubo sendromu, nadir görülen ancak
ciddi sonuçlara yol açabilen bir kalp hastalığıdır. Genellikle, ani ve yoğun duygusal veya
fiziksel stresin ardından ortaya çıkar. Bu durum, kalp kası hücrelerinde geçici olarak bozulmuş
kontraktiliteye neden olan kompleks bir kardiyovasküler reaksiyon sonucu ortaya çıkar.
Tıbbi olarak, takotsubo sendromunun tetikleyicisi olan stres, otonom sinir sistemi aracılığıyla
kalbin işlevini doğrudan etkiler. Özellikle, sempatik sinir sistemi aktivasyonu, kalpte anormal
elektriksel aktiviteye ve koroner arterlerde geçici vazospazma yol açabilir. Bu durum, kalp
kasının belirli bölgelerindeki geçici kontraktil disfonksiyonuna neden olur ve tipik olarak sol
ventrikülün apikal kısmını etkiler.
Takotsubo sendromunun belirtileri, akut koroner sendrom (kalp krizi) ile benzerlik
gösterebilir ancak klinik olarak farklılık gösterir. Tipik olarak hastalar göğüs ağrısı, nefes
darlığı, kalp çarpıntısı ve bayılma hissi gibi semptomlar yaşarlar. Ancak takotsubo
sendromunda, koroner arterlerde tıkanıklık gibi fiziksel bir neden bulunmaz ve tipik olarak
kardiyak enzimlerdeki değişiklikler de sınırlıdır.
Tanı genellikle klinik değerlendirme, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi ve koroner
anjiyografi gibi testlerle konur. Takotsubo sendromu tanısı, kalp kasında geçici
disfonksiyonun belirgin olduğunu gösteren karakteristik bulguları içerir. Koroner anjiyografi
genellikle koroner arterlerin normal olduğunu gösterir, ancak ventrikülografi veya
ekokardiyografi, kalbin kontraksiyon bozukluğunu gösterebilir.
Tıbbi tedavi genellikle semptomatik yönetimi içerir ve çoğu durumda hastaların prognozu
iyidir. Ancak, takotsubo sendromu ciddi komplikasyonlara, özellikle de kalp yetmezliğine
veya ritim bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle, hastaların yakın takibi ve gerekirse
yoğun bakım desteği önemlidir.
Sonuç olarak takotsubo sendromu, psikolojik stresin kalp üzerindeki doğrudan etkilerini
gösteren karmaşık bir tıbbi durumdur. Bu sendromun etiyolojisi ve tedavisi üzerine yapılan
araştırmalar, hem klinik pratiği hem de hastaların sağlığını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Kaynakça:
https://www.health.harvard.edu/heart-health/takotsubo-cardiomyopathy-broken-heart-
syndrome#:~:text=The%20condition%20is%20usually%20the,%2C%20or%20broken%2Dhear
t%20syndrome

https://casereports.bmj.com/content/13/1/e232253.long
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019483217301967

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.