İNTERNET’TE SEMPTOM ARAMA HASTALIĞI: SİBERKONDRİA

Çağın hastalığı olarak görülen ‘Siberkondria’ kişinin hastalık belirtilerini İnternet üzerinden araştırarak kendine teşhis koyması durumudur.

Yapılan çalışmalar neredeyse her üç kişiden birinin sağlıkla ilgili konularda İnternet’ten araştırma yaparak kendine hastalık teşhisi koyduğunu gösteriyor. Ancak doğruluğu belli olmayan sağlık bilgilerine erişimin bu denli kolay olması yeni bir tehdit oluşturmaya başladı bile.

İnternet’te sağlık sorunlarının araştırılması son yıllarda o kadar artmış ki uzmanlar, kişilerin bu şekilde araştırmalar yaparak kendilerine koydukları teşhis sonucunda anksiyete yaşaması durumunu ‘Siberkondria‘ olarak adlandırıyor.

Siberkondria hastaları kendilerinde gördükleri belirtileri İnternet aramaları sonucunda ciddi rahatsızlıklara bağlıyor, bu rahatsızlıklara sahip olduklarına inanıyor hatta tedavi arıyorlar. Ciddi bir hastalığa sahip oldukları inancı onları anksiyeteye sürükleyerek günlük faaliyetlerinden alıkoyuyor ve yaşam kalitelerinde bariz bir düşüş yaşanıyor.

Üstelik siberkondria hastaları kendi teşhislerine fazlasıyla güveniyor ve doktora gittikleri zaman onların yanıldıklarını iddia ederek kendi bulgularına inanmakta direniyorlar. Hekimlere karşı bu güvensizlik durumu doğru tedaviye ulaşmalarını engelleyerek daha büyük sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor.

Siberkondria’nın sebep olduğu şeylerin arasında hastalık hastalığı, hastalanma korkusu ve kişinin var olan tedavisini bırakarak kendi kendine ilaç kullanmaya başlaması gibi ciddi durumlar da yer alıyor.

Bu hastalarda görülen diğer bir davranış ise, başka İnternet kullanıcılarına aşırı güven duymak oluyor. Kendileri ile aynı belirtilere sahip olduklarını söyleyenlerin deneyimlerini ciddiye alıyor ve örnek olarak benimsiyorlar.

Var olduğuna inandıkları ciddi rahatsızlıkları çevrelerindeki insanlara anlatamamak kişilerin çevrelerinden uzaklaşmalarına sebep olarak başka psikolojik sorunlara da yol açabiliyor.

Genelde İnternet’e bağımlı, kaygılı insanlarda görülme olasılığı yüksek olan bu rahatsızlık diğer psikolojik hastalıklarda olduğu gibi destek alınarak atlatılabilir.

Halk sağlığı ve sağlık okuryazarlığını doğrudan ilgilendiren, önümüzdeki yıllarda üzerine düşmemiz gereken siberkondria hakkındaki çalışmalarımızı, farkındalık faaliyetlerimizi arttırmalı ve İnternet’in tıp literatürüne kattığı bu ve bunun gibi hastalıkları geleceğin rahatsızlıkları olarak görmeye alışmalıyız.

  • Kaynakça ve ileri araştırma için:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.