Kalp sesleri ve seslerin kaynağı üzerine

KALP SESLERİ VE SESLERİN KAYNAĞI ÜZERİNE
Bilindiği üzere, hasta öyküsü (anamnez) alındıktan hemen sonra gerçekleştirilen muayenede steteskop ile kalp sesi dinlenir. İster öksürük için, ister grip için gelin farketmez, o ses dinlenir.
Muayene  sırasında bu kadar yaygın olmasının nedeni gerçekleştirilmesi kolay bir check up gibi düşünülerek, hızlı bir kontrolle kalbin işlevselliğinin  kontrol edilmesidir. Kısaca özetlemek gerekirse ses güçlü ve eksiksiz geliyorsa bu sağlıklı bir kardiak döngüsünün gerçekleştiğini gösterir. Tam tersi zayıf ve kesikli gelinen zamanlarda kalbi etkileyen bir patoloji den söz etmek mümkündür.
Peki kalbin neresinden gelir bu sesler, kaynakları nedir?
Aslında kalbin dinlenmesi sırasında sanıldığı gibi tek ses yoktur, tam 4 tane ses vardır ancak çoğu doktor bu seslerin hepsini duymaz, duysa da belirli belirsiz olduğundan dolayı  ihmal eder, ki zaten 3 ve 4. seslerin duyulması normal olarak kabul elmez ve sorun teşkil eder. 

Klinikte 1 ve 2. seslerin özelliklerini tanımlayabilmek durum teşhisi için yeterlidir.

1. Ses : Ventriküllerin systolünden hemen önce duyulur ki bu ses AV kapakların basınç farkından dolayı kapanmasıyla meydana gelir. Ventrüküllere kanın dolmuş olması ventriküler basıncı artırır.

2.ses :Genelde en net ses 2. sese aittir.Yüksek frekanslı ve net duyulur. Semilunar kapakların, aort ve pulmanar artere kan göndermesiyle  oluşturduğu  basınç farkından dolayı kapanması bu sesi oluşturur.
3.ses : Ventriküllerin, atrialar kasılma dan önce pasif olarak dolması sırasında oluşan sestir.
4ses : Duymak çok güçtür, atriyumların kasılması bu sesi oluşturur.

Yukarıda da görüldüğü üzere, kalbin dinlenmesiyle oluşan 4 adet ses vardır ve bu seslerde duyulan herhangi bir bozukluk, kesiklik belirtilen işlevle ilgili bir sorun olduğunu gösterir .
Aşağıda bu sorunların kısa bir özeti listelenmiştir.
Kalp Sesleri Sesleri – Bozukluklar  ve İstisnalar
• Presistolik galop
Atrium sesinin (4. kalp sesi) duyulması
• Protodiastolik galop
3. kalp sesinin (vent. doluşu) duyulması

Üfürümler (“murmur”lar)
• 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. d fl erece üfürümler
• Apekste
• Mitral yetmezlik – Sistolik üfürüm
• Mitral darlık (stenoz) – Diyastolik üfürüm
• İkinci interkostal aralıkta
• Aort yetmezliği – Diyastolik üfürüm Diyastolik üfürüm
• Aort darlığı – Sistolik üfürüm
• Septal defektler
• Sürekli üfürüm VSD PDA
• Kanın akış yolu bozulur – Soldan sağa geçiş

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://myoclinic. orgFatmanur Banu Kandemir

Yeditepe Üversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.