OTİSTİK PSİKOPATİ : ASPERGER SENDROMU

Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, iletişim, davranışsal ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmalarla belirli nöropsikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmektedir.Nöropsikoloji alanında tanımlanan Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü Sendromu (SOÖGS) ile Asperger Sendromu arasından benzerlikler bulunmaktadır. Nörolojik açıdan ”sağ hemisfer gelişimsel öğrenme güçlüğü”nün bir formu olarak tanımlanmıştır. Bu bozukluğu olan çocuklar, duygudurumunu yorumlamada ve dışa vurmada, kişilerarası ilişki becerilerinde önemli bozukluklar göstermektedirler. ”Semantik pragmatik bozukluk” tanımlanan diğer bir terimdir. Semantik pragmatik bozukluk, SOÖG ve Asperger sendromunun tanımını da içermektedir.Asperger Sendromu bir çeşit otizm spektrum rahatsızlığı olarak düşünülmektedir. Sendromun ana belirtileri :

-Aşırı içe kapanıklık ,

-Tekrarlayıcı davranışlar ,

-Tekdüze bir konuşma,

-Belli bir konuya abartılı ilgidir. 

Asperger sendromlu çocuklar bebeklik yıllarında sağlıklı gelişirler, otistik çocuklar ise çok daha erken belirti verirler, çevreleriyle iletişimleri yoktur, konuşma gecikmesi vardır. Asperger sendromlu çocuklarda konuşma gecikmesi yoktur. 

Asperger sendromunun nedeni tam olarak bilinmemektedir ve bunu engellemenin yolu da bilinmemektedir. Genetik olduğu düşünülür ve bunun üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Asperger sendromunun en önemli belirtisi sosyal durumlar karşısında yaşanan problemlerdir. İki Asperger sendromlu çocuk birbirine benzemez, çünkü belirtiler çok çeşitlidir.

ÇOCUKLUKTA BELİRTİLER

Ebeveynler çocuklarında Asperger sendromu belirtilerini ilk olarak diğer çocuklarla etkileşime girdiği okul öncesi çağda fark ederler. Belirtiler:

-Sosyal ipuçlarını seçememe ve diğerlerinin beden dilini anlama, sohbete başlama veya sohbeti sürdürme ve sırayla konuşma gibi doğuştan gelen sosyal becerilerin eksikliği ,

-Rutinlerdeki herhangi bir değişiklikten hoşlanmama ,

– Empati eksikliği ,

– Diğerlerinin konuşmalarının anlamını değiştiren konuşma tonundaki değişiklikleri, vurguları fark edememe ,

-Kendi yaşına göre fazla resmi bir konuşma stili vardır. Örneğin, “geri geldi” yerine “iade edildi” Göz temasından kaçınmak veya başkalarına bakmak ,

-Alışılmışın dışında yüz ifadeleri veya vücut dili ,

-Çok iyi hakim olduğu bir veya iki ilgi alanı olması.

Asperger sendromlu çocukların çoğu bir bütünün sadece parçalarıyla veya alışılmışın dışında aktivitelerle aşırı ilgilenir. Örneğin; evler dizayn etmek, aşırı detayları olan resimler çizmek veya astronomi öğrenmek gibi. Yılanlar, yıldızların adları, dinozorlar gibi belirli konulara aşırı ilgi gösterirler. Genellikle sevdikleri konular hakkında aşırı konuşurlar. Tek taraflı sohbetler yaygındır. İçsel düşünceler çoğunlukla sözlü ifade edilir. Motor gelişimleri gecikmiştir.Bu bağlamda asperger sendromlu çocuklar çatal bıçak kullanmayı, bisiklete binmeyi veya top yakalamayı öğrenmede gecikmiş olabilir. Yürüyüşü garip olabilir. El yazısı çoğunlukla kötüdür. Yüksek duyarlılığa sahiptir ve yüksek ses ve ışık,yoğun tat veya dokulara karşı aşırı hassastır.

GENÇLİKTE BELİRTİLER

Belirtilerin çoğu gençlik boyunca kalır. Asperger sendromu olan gençler kendilerinde eksik olan sosyal becerileri öğrenmeye başlayabilse de, iletişimde zorlanmaya devam ederler.Asperger sendromlu gençler genellikle sosyal normları, modayı ve geleneksel düşünceyi takip etmekle ilgilenmezler, bunun yerine yaratıcı düşünce ve orijinal ilgi alanları ve hedefler peşindedirler.

YETİŞKİNLİKTE BELİRTİLER

Asperger sendromu hayat boyu sürer, yine de zamanla dengelenir ve gelişim görülür. Yetişkinler çoğunlukla güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır. Diğerlerinin sosyal işaretlerini anlamak dahil sosyal vasıfları öğrenebilirler. Asperger sendromlu çoğu kişi evlenir ve çocuk sahibi olur. Detaylara dikkat etme ve ilgi alanlarına odaklanma gibi bazı tipik Asperger sendromu özellikleri üniversite ve kariyerde başarı şansını arttırabilir. Teknoloji Asperger sendromlu birçok kişiyi cezbeder ve Asperger sendromluların en yaygın kariyer seçimleri mühendisliktir. Tabii ki Asperger sendromlu kişilerin tek iyi olduğu alan bilim değildir;

Wolfgang Amadeus Mozart


Albert Einstein


Marie Curie


Leonardo Da Vinci
Thomas JeffersonIsaac Newton
Ludwig van Beethoven

gibi tarihte saygı duyulan bazı kişilerde de Asperger sendromu vardı.
Aynı zamanda günümüzde oldukça başarılı bir
futbol oyuncusu olan Lionel Messi’de de Asperger sendromu olduğu bilinmektedir .OTİSTİK PSİKOPATİ : ASPERGER SENDROMU
Lionel Messi


TEDAVİ
Asperger sendromu tedavisi, sendromlu çocuğun diğer çocuklarla etkileşim yeteneğini geliştirmesi ve böylece toplumda etkin olarak yer alması ve kendine yetmesini sağlamayı amaçlar. Her bir Asperger sendromlu çocuğun belirti sayısı ve yoğunluğu farklıdır, bu yüzden tedavi çocuğun bireysel ihtiyaçları ve ailesinin kaynaklarına göre düzenlenmelidir.Kaynakça
-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=asperger+syndrome
-https://www.e-psikiyatri.com/asperger-sendromu-ve-otizm
-https://www.ejmanager.com/my/cgrsd/
-https://www.sciencemag.org/
Berna Arslan

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.