5.Sanayi Devrime Doğru Bir Yolculuk

İnsanlık tarım ile uğraşmadan önce doğada toplayıcı ve avcılık şeklinde ekonomik faaliyetler yürütmekteydi. Herhangi bir üretim söz konusu değildi doğadan beslenmekteydi ve sadece tüketici pozisyonundaydı. İnsanoğlu mağaralardan ovalara gelerek yerleşik hayatta geçmesiyle birlikte Anadolu ve Mezopotamya topraklarında ilk kez tarım ve hayvancılık yaparak tarihsel olarak üretim sürecini başlatmış oldular. Tüketim toplumundan üretim toplumuna geçme noktasında büyük bir devrim gerçekleşmiş oldu bu dönemle birlikte. İnsanoğlu zaman içerinde diğer üretim alanlarına kayarak sanayi üretimine geçmeye başladılar.

1.Sanayi Devrimi

1712 yılında ( 18.yy ) İngiltere Buhar Makinesinin icadının gerçekleşmesiyle birlikte buharın ve suyun gücü, buhar makinesiyle üretime aktarılmış o zamana kadar tezgahlarda el emeğiyle yapılan üretim yerine mekanik üretim ortaya çıkmıştır. Makinelerin üretime katılmasıyla demir-çelik ve tekstil üretimi artmış ülkelerde sermaye birikimi gerçekleşmiştir.

2.Sanayi Devrimi:

Sanayi Devrimi, bazen “Teknoloji Devrimi” olarak adlandırılır ve 1860-1914 arasını kapsar. Başlangıcı, İngiliz mucit H. Bessemer’in icat ettiği ucuz çelik üretim yönteminin yaygınlaştığı 1860’ a uzanır. Bessemer yöntemiyle, eritilmiş pik demir, alttan verilen havanın oksijeni ile çeliğe dönüşür. Teknoloji Devrimi çelik, tren rayları, petrol, elektrik ve kimyasal teknikler sayesinde oluştu.

3.Sanayi Devrimi:

Sanayi Devrimi ile üretimde dijital devrim olması, elektroniğin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleşmiştir. Özellikle 3D yazıcıların gelişmesiyle araba parçalarının üretimi artmış bir tuşla büyük üretimler gerçekleşmiştir. Otomasyonun artmasıyla yeni ve akıllı robotlar üretilmiş. Üretilen bu yeni nesil robotlar hem ucuz hem de üretimde verimliliği arttırmıştır. 3. Sanayi Devriminin gerçekleşmesiyle verimlilik artmış fakat mavi yakalı personel sayısında azalmalar meydana gelmiştir.

4.Sanayi Devrimi:

İlk olarak 2011 yılında Almanya’da Hannover Fuarı’nda kullanılan terminoloji günümüzde 4. Sanayi Devrimi olarak yerleşmiş durumda. Alman Hükümetinin üretim süreçlerini bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatması projesi olarak kabul edilen Endüstri 4.0, aynı zamanda dördüncü sanayi devrimi anlamına da geliyor. Endüstri 4.0 genel hatlarıyla; robotların üretimi tamamen devralması, yapay zekanın gelişimi, üç boyutlu yazıcılarla üretimin fabrikalardan evlere inmesi, devasa miktarda ki bilgi yığınını veri analizleriyle ayıklanıp değerlendirilmesi ve daha birçok yeniliklerle incelenebilir. 4. Sanayi Devriminin dolaylı amacı da insan gücünü fiziksel düzeyden beyinsel düzeye sıçratmaktır.

Öngörülen 5.Sanayi Devrimi:

3. Sanayi Devrimi ile başlayan iletişim ve Bilgiye teknolojisindeki gelişimi kendi içinde gruplandırırsak;

Sanayi 3. 0 Başlangıcı: BİLGİSAYAR kullanımında klavye kullanımı;

Sanayi 3. 0 Sonun: BİLGİSAYAR kullanımının dokunmatik ekran kullanımı;

Sanayi 4. 0 BİLGİSAYAR kullanımında insan sesinin kullanımı;

Sanayi 5. 0 BİLGİSAYAR kullanımında insan düşüncesinin kullanımı;

ÇÖZÜLMESİ GEREKEN PROBLEM, DÜŞÜNCENİN FİZİKSEL OLARAK GÖSTERİLİMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.

Genetik Mühendisi adayı olarak; Sorunun çözümünün insan genlerinde saklı olduğunu düşünüyorum.

Genler; “İnsanın tüm özelliklerini belirleyen bilgileri kodlayan zincirler” olarak tanımlanırlar. Genlerimiz DNA’nın %10 luk bir kısmını oluşturur ve proteinleri kodlayarak fiziksel ve fonksiyonel özelliklerimizi belirler.

BİLİMSEL BİR MAKALE:

Genler gözden zihin okuma yeteneğini etkiliyor! Bilim insanları, insan DNA’sının, diğer bir insanın düşüncelerini ve hislerini gözlerinden okuma yeteneğini etkilediğini ortaya koydu Sonuçları “Molecular Psychiatry” dergisinde yayımlanan çalışmada, genlerin, gözlerden zihin okuma kabiliyetini etkilediği bildirildi. Cambridge Üniversitesinden bir grup bilim insanı, 20 yıl önce, “Gözlerden Zihin Okuma Testi” adını verdikleri bir “bilişsel empati” testi geliştirmişti. Bu test, kişilerin, bir diğer kişinin yalnızca gözlerine bakarak ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini hızlıca anlayabildiğini göstermişti. Test aynı zamanda, bazı kişilerin, bu konuda diğerlerinden daha yetenekli olduğunu ve kadınların bu testten aldıkları ortalama puanının erkeklerden daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştı. Aynı ekip, Fransa, Avustralya, Hollanda’dan bilim insanları ve 23andMe genetik şirketi ile birlikte dünya genelinde 89 bin kişi üzerinde yeni bir test uyguladı. Bu yeteneği etkileyen 3. kromozomdaki farklılıklardan biri de beynin striyatum bölgesinde aktivitesi fazla olan LRRN1 genindeki değişimdir. Sonuçlar, kadınların ortalama olarak bu testten daha iyi puan aldığını gösterdi. Ekip, genlerin Göz Testi üzerindeki performansı etkilediğini doğruladı ve kadınlarda “gözlerden zihni okuma” yeteneği ile ilişkili olan 3. kromozomdaki genetik farklılıkları tespit etti. Elde edilen şaşırtıcı bir sonuçsa 3. kromozomdaki bu genetik farklılığın erkeklerin göz testindeki başarısıyla ilgili bulunmamasıdır.

Özetle; 5. Sanayi Devimini tetikleyecek Düşünce Okuma Teknolojisinin bulunmasının; Tıp, Elektrik, Bilgisayar, Fizik Mühendisliğini ilgilendiriyor gibi görünse, konunun asıl çözüm kaynağının Genetik Mühendisliği içinde olacağına inanıyorum.

ÇÜNKÜ ; İnsanın Evrimi aşamasında önceden aktif olan düşünce okuma genlerimiz, bugün uyuyan gen durumuna dönüştüğünü düşünüyorum.

AYRICA ; GOOGLE, FACEBOOK GİBİ BÜYÜK ŞİRKETLERİN BU KONUNUN ARAŞTIRILMASINA BÜYÜK BÜTÇELER AYIRDIĞINI UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR.

Konunun daha detaylı, Dünya bilim literatüründe yapılan çalışmaları toplayarak incelemek ve araştırmak hedeflerim içinde.

Kaynakça

https://inovatifkimyadergisi.com/insan-zihnini-gozlerden-okuyabilmekmumkun-mu http://www.gazetevatan.com/kadinlardaki-3-uncu-kromozom-gozdenzihin-okuma-da-etkili-1074964-teknoloji/

Yusra KARADEMİR

yusrakarademir

Trakya Üniversitesi - Genetik ve Biyomühendislik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.