AVICENNA

200’ü aşkın eseri olan dünyanın çoğunlukla Avicenna adıyla tanıdığı İbni Sina; sadece bir hekim değil aynı zamanda bir filozof, düşünür, astronom ve yazardır. Erken tıbbın babası olarak kabul edilen büyük düşünür kendi zamanında ve günümüzde de araştırmalarıyla bilime ve felsefeye ışık tutmuştur. ‘’ El-Kanun fi’t-Tıb’’ adlı eseri yazılışından itibaren yedi asır boyunca özellikle Avrupa’da tıp öğrencileri ve öğretmenleri tarafından temel kitap olarak kullanılmıştır. ‘’ El-Kanun fi’t-Tıb’’ adlı eseriyle birlikte ‘’Kitabü’ş-Şifa’’ adlı kitabı 1650’lere kadar Louvain ve Montpellier’de ders kitabı olmuştur.

Başarılı bir hekim olmasının yanı sıra ünlü bir filozof da olan İbni Sina varlığı üçe ayırır: olası varlık, ortaya çıkan varlık ve sonra yok olan varlık. Ruhbilimiyle de ilgilenen ünlü hekim ruhun müzikle tedavi edilebileceğini düşünmüş, ruhbilimin metafizik ve fizik bilimlerinin birikimlerinden faydalanan bir alan olduğunu savunmuştur. Akıl konusundaysa Platon’un idealizmi ile Aristoteles’in deneyciliğini bir araya getirerek birleştirici akıl görüşünü ortaya koymuştur.

Bu büyük filozof ve hekimin hayat öyküsüne bakmak gerekirse kendisi bilimin ve araştırmanın yapılmaya çok müsait olduğu ve etrafında birçok tarihi kaynağın bulunduğu bir coğrafyada ve zamanda yaşamıştır. Yaşadığı dönemde Yunanca, Hintçe, Farsça ve çeşitli diğer dillerden birçok eseri çevirmiş ve birçok araştırma yapmıştır.

Bu gün Özbekistan sınırları içerisinde olan Buhara kenti yakınlarında bir yerde 980 yılında doğan İbni Sina’nın babası bir bilim insanıydı. Babasının sürekli çeşitli filozoflar, dailerle iletişim içinde olmasından dolayı İbni Sina küçüklüğünde felsefe, matematik, geometri gibi çeşitli dallarda konuşmalarla ve tartışmalarla büyümüştür. Küçük yaşlarda dil, fıkıh ve akaid eğitimleri alan ünlü hekim Öklid’in ‘’Elementler’’ kitabı Batlamyus’un ‘’Almagest’’iyle büyüdü.

997 yılında kritik bir hastalığı olan bir Emir’i kurtarmasıyla Samanilerin kütüphanesinden yararlanabilme fırsatına sahip oldu. Babasını kaybettikten ve çeşitli badireler atlattıktan sonra Gürgan’a yerleştikten sonra astronomi ve mantık dersleri vermeye başladı. Daha sonraki yıllarını da Ebu Cafer’in yanında bilim danışmanı ve doktor vasfıyla geçirdi.

Birçok alanda sayısız araştırması, sayısız makalesi olan İbni Sina en çok tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınmış ve yüzyıllarca çalışmaları öğrenciler, öğretmenler, araştırmacılar tarafından temel olarak kabul edilmiştir. 1037 yılında vefat ettiği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA VE İLERİ ARAŞTIRMA İÇİN:

https://www.iep.utm.edu/avicenna/#:~:text=Avicenna%20(Ibn%20Sina)%20(c,of%20the%20pre%2Dmodern%20era.

https://en.wikipedia.org/wiki/Avicenna

https://www.britannica.com/biography/Avicenna

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6077049/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.