Charles Darwin

Charles Darwin (1809 – 1882) evrim üzerine çalışmış, bu konu hakkında bir çerçeve oluşturmuş bir bilim insanıydı. İnsanın alt türlerden nasıl evrimleştiğini açıklamaya çalışan bir İngiliz doğabilimcisiydi. Yaptığı araştırmalar ve yayınları kendi döneminde şiddetli tartışmalara yol açsa da zaman içerisinde evrim ve doğal seleksiyon üzerine yaptığı araştırmalar bilim dünyasında kabul gördü.

Charles Darwin, 12 Şubat 1809’da Shrewsbury, Shropshire’da zengin ve nüfuzlu bir ailede doğdu. Büyükbabalarından biri Çinli üretici Josiah Wedgwood ve bir diğeri de 18. yüzyıl İngiltere’sinin önde gelen entelektüellerinden Erasmus Darwin’dir.

Darwin her ne kadar Edinburgh Üniversitesi’nde tıp okumayı planladıysa da babasının teşvikiyle Cambridge Üniversitesi’ndeki Christ’s College’da İlahiyat okumaya başladı. Darwin çok başarılı ve çalışkan bir öğrenci değildi, açık hava etkinlikleriyle vakit geçirmeyi tercih ediyordu. Doğa bilimlerine ve böcek toplama işine çok zaman ayırdı. Doğa bilimlerine olan tutkusu giderek artan Darwin’e Güney Amerika kıyılarına yaptığı bir yolculukta doğa bilimcisi olarak hareket etmesi için HMS Beagle’da bir yer teklif edildi.

Dinin toplumda önemli bir güç olduğu zamanlardı, insanların çoğu İncil’i Tanrı’nın yanılmaz, gerçek sözü olarak kabul ederdi. Bu, Tanrı’nın dünyayı yedi günde yarattığı ve dünyanın sadece birkaç bin yaşında olduğu inancını içeriyordu ancak yaptığı yolculuk sırasında Darwin dünyada yaşamın çok daha eski olduğuna dair pek çok kanıt görmeye başladı. Özellikle Lyell’in “Principles of Geology” eseri fosillerin yüz binlerce yıl önce yaşayan hayvanların kanıtı olduğunu öne sürüyordu.

Yolculuklarında bulduğu örnekler hakkında bol bol notlar alan Darwin özellikle Güney Amerika’nın 500 mil batısındaki Galapagos Adaları’nda Finch’in (kuş) her bir adada nasıl farklı olduğuna şaşırmıştı. Darwin, Finch’in bir şekilde adanın çeşitli yönlerine uyum sağladığını fark etti.

Sonraki 20 yıl boyunca Darwin, türlerin nasıl evrimleştiği ve nasıl farklı adalarda oldukça farklı hale gelebildiği üzerine çalıştı. Thomas Malthus’un çalışmasından etkilenen Darwin, doğal seçilim ve zaman içinde kademeli evrim teorisi geliştirdi.

Darwin teorisini geliştirmeye devam etti ve teorileri üzerinde çalışmak için yoğun bir şekilde bitki yetiştirdi. Ancak fikirlerinin ne kadar tartışmalı olduğunu fark eden Darwin, bunları yayınlamayı erteledi. Başka bir doğa bilimci olan Alfred Russel Wallace’ın benzer fikirler geliştirdiğini öğrenene kadar Darwin kendi kitabını yayınlamaya başlamadı.

1859’da çığır açan “Türlerin Kökeni” yayınlandı. Hemen geniş bir ilgi gördü ve insanın dolaylı olarak maymun gibi hayvanlardan türediği iddiası hakkında yoğun tartışmalara yol açtı.

Ancak, 19 Nisan 1882’de öldüğünde, fikirleri bilimsel ve dini olmayan toplum tarafından giderek daha fazla kabul görmeye başladı. Adına Westminster Abbey’de bir devlet cenazesi verildi.

(Kaynakçadan çevrilmiştir.)

Kaynakça:

https://www.biographyonline.net/scientists/charles-darwin.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.