Olay Yerinde Örneklerin Toplanması ve Kullanılması

DNA profillemesi önemli bir adli araç haline getiren yüksek hassasiyet düzeyi ve aynı zamanda potansiyel bir dezavantaja da dönüşebilir. Bu da kanıtların yorumlanmasını önler ve bulaşa sebep olur. Bu nedenle örnek toplama esnasında tam koruyucu elbise giyilmeli, eldiven ve yüz maskesi takılmalıdır. Delil için kullanılacak materyallerin biyolojik olarak kirlenmesi oldukça önem bir sorundur.

Bir olay yerinde örnek toplama sırasında kullandığımız eldivenleri her kanıt için değiştirmemiz lazım ki farklı DNA ‘ ların birbirleri ile temasını önlenmesi gerekir.

Bir Olay Yerinde Yapılmaması Gereken Davranışlar

 • Koskontaminasyonu önlemek için olay yerine DNA ‘mızı bırakmaktan kaçınmalıyız.
 • Olay yerine çıplak elle dokunmamalı, mümkünse hapşırma ve öksürme gibi olaylardan kaçınmalıyız.
 • Olay yerinde kanıt toplama aletlerini kullanırken her alette eldiven değiştirmeliyiz.
 • Ayrıca toplanan kanıtlar aynı yere toplanmamalı ayrı yerlere aktarılmalıdır.

Peki Örnek Toplama Nasıl Gerçekleşir

 • Örnek toplama için kullanılan yöntemler numunenin türüne bağlı olarak değişmektedir.
 • Kuru lekeler ve büyük taşınması zor maddeler üzerindeki işaretler damıtılmış suyla nemlendirilmiş steril bir swab kullanılarak toplanır.
 • Diğer bazı durumlarda kazıma veya malzemenin kesilmesi daha uygun olabilir.
bir beze bulaşmış olan kan lekesini swab veya lekenin bulunduğu kısmı keserek kan örneği alınabilir
 • Yüzeyden epitelyum hücreleri toplamak için de yüksek kaliteli yapışkan bantlar kullanılır.
 • Sıvı kan bir şırınga ve pipet kullanılarak toplanabilir ve temiz steril bir saklama EDTA içeren tüplere aktarılabilir.
 • Kan , semen veya diğer izler kurumadan poşete koyulmaması gerekir. Çünkü poşeti kapattığımız zaman bir süre sonra poşet nemlenecek ve mikroorganizmalara sebep olacaktır.  Bu da DNA bozulmalarına sebep olur. Bunda dolayı poşet yerine kağıt kullanılması gerekir.
 • Bu kağıtlar kimyasal maddeler içeren FTA kağıtları kullanılır.

Bu FTA Kağıdı Nedir ?

FTA kağıdı
 • Kartlar herhangi bir hücreyi lizis edebilecek kimyasallar içerir ve DNA(ve RNA ) yı stabilize ederler.
 • Ayrıca DNA ve RNA ‘yı koruyan kimyasallar içerir ve dolayısıyla kartlar oda sıcaklığında uzun yıllar saklanabilir.
 • Kan, tükürük veya semen örnekleri kart üstüne damıtılabilir veya kart bu örneklerin üzerine konup bastırılarak örnek alınabilir.
 • Doku örnekleri ve pıhtılaşmış kan örnekleri kart üzerine ezilmiş şeklinde konulabilir.
 • DNA’ lar ve örnekler mümkün ise soğuk ve nemsiz yerde saklanmalıdır.

Kaynakça

https://www.bio.bg.ac.rs/materijali_predmeta/introduction2forensicgenetics07.pdf

yusrakarademir

Trakya Üniversitesi - Genetik ve Biyomühendislik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.