Adli Genetik: Biyolojik Materyaller

Teknolojik gelişmeler DNA profillenmesinde kolaylık sağlamıştır. Nasıl mı ? Eski teknolojilerle DNA profillenmesi için çok fazla miktarda DNA örneğine ihtiyaç vardı, bozulmuş DNA ile sonuç alınamıyordu, farklı laboratuvarlardaki sonuçların karşılaştırılmasında sorunlar meydana çıkıyordu ve tabi ki çok zaman alıyordu. Günümüzde ise analizler için STR ‘ler üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Artık kan dışında birçok kaynaktan DNA profillenmesi yapılabilir. Eskiye nazaran daha az hücre gereksinimi, kısa sürede gerçekleşmesi ve ekonomik oluşu DNA profillemesini kolaylaştırıyor.

İnsan vücudu trilyonlarca hücreden oluşmuştur ve bu hücrelerin büyük çoğunluğu nucleus içermektedir. Dolayısıyla DNA profillenmesi yapılabilecek bir çok materyal olay yerinde toplanabilir. Nukleuslu her bir hücre bir bireyin genomunun iki kopyasını taşır ve bu hücreleri kullanarak DNA profillenmesi yapılabilir.

Olay Yerinde Karşılaşılan DNA Örnekleri

Kan (Blood) : En yaygın olarak  olay yerinde bulunan örnek kandır. Özellikle şiddet içeren suçlarda ve diğer örnekler kıyasla daha kolay fark edilebilir.

Sperm (Semen) : Özellikle cinsel saldırı suçlarında yaygın olarak bulunan materyaldir.

Tükürük (Salive) : Tükürüğün bırakılacağı yerler ; sigara izmariti gibi olaylardaki materyaldir.

Epitel Hücreler: Vücudun yüzeylerini kaplayan bir hücre türüdür.

Bu hücreler; cilt, kan damarları, idrar yolları ve organlarda bulunmaktadır.

Kepek, dışkı (DNA profillemesindeki hassaslığın artmasıyla birlikte ) dokunma ile oluşacak epitelyum hücreleri de örnek olarak kullanılabilir. Doğal olarak dökülen saç çok daha az foliküle sahip olduğu için iyi bir DNA kaynağı olmayabilir. Nedeni kendiliğinden dökülen saç kıllarının kök ile bağlantısının zayıflanmasının ve saç kıllarının canlılığının yitirilmesi nedeniyle doğal olarak dökülür.

saç kıllı
tükürük

Peki Kişiler Arasında DNA Transferi Nasıl Gerçekleşir ?

  • Şüphelinin DNA ‘sı kurbanın vücuduna veya giysisine bırakılması (etinin yolunması , saçlarının yolunması )
  • Şüphelinin DNA ‘sı bir nesneye bırakılması veya bir yerde birikmesi
  • Maktulun kanı olay sonrasında çeşitli lokasyonlara bırakılabilir.

Kaynakça

http://iyiklinikuygulamalar.omegacro.com/wp-content/uploads/2010/12/Adli-Tipta-Genetik-Arastirmalar.pdf

https://www.bio.bg.ac.rs/materijali_predmeta/introduction2forensicgenetics07.pdf

yusrakarademir

Trakya Üniversitesi - Genetik ve Biyomühendislik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.