Parkinson Hastaları Derin Beyin Stimülasyonu Sırasında Uykuda Mı Yoksa Uyanık Mı Olmalı?

Parkinson hakkında neler biliyoruz? Bradikinezi (yavaş hareket), rijidite (sertlik) ve tremor (titreme) ile kendini belli eden bir hastalıktır. Dünyada en hızlı artan nörolojik bozukluk Parkinson hastalığıdır. Parkinson’un bir çok özelliği pandemiye benzer. Parkinson bulaşıcı bir hastalık olmasa da yayılma eğilimindedir ve hiç kimsenin buna bağışıklığı yoktur. Yaşın ve yaşam koşullarının etkili olduğu bu hastalığın önemli sıkıntılarından biri doğru tanı konulmasının zzorluğudu, bunun en büyük nedeni ayırıcı tanılarının yeterli olmaması ve parkinson hastalığını tespit eden net bir testin olmamasıdır. Tanı konulurken kullanılan çeşitli yöntemler olmakla beraber genellikle hasta öyküsü ve fizik muayene sonucu tanı konulur. Bu belirsizlik kendini tedavi yöntemlerinde de korur. Tek bir tedavi stratejisi yoktur. Ama belli ilaçların ve yöntemlerin olduğunu söylemeden geçmemeliyiz. Örnek olarak levodopanın önemli bir etkisi olduğunu belirtmeliyiz ama bazı parkinson hastaları ilaç tedavilerine cevap vermez. Bu noktada devreye giren Derin Beyin Stimülasyonu (DBS), problemli motor dalgalanmaları ve en iyi tıbbi tedaviye dirençli diskinezileri olan Parkinson hastalığı (PD) olan hastaları tedavi etmek için yerleşik bir terapötik araç haline gelmiştir. Derin Beyin Stimülasyonu sadece Parkinson hastalarının tedavisinde değil aynı şekilde bazı psikolojik rahatsızlıkların da tedavisinde kullanılır. Derin Beyin Stimülasyonu’nda hastalar ameliyata alınarak diensefalonun bir parçasını oluşturan subtalamik çekirdeği hedef alan elektrotlar yerleştirilir.

Ancak hastaların semptomlarından kurtulmak için sürekli elektrik stimülasyonu alması gerekir. Stimülatör kapatılırsa semptomlar hemen geri döner. Yapılan son araştırmalarda bu ameliyatın bireyler uyurken mi yoksa uyanıkken mi daha etkili olduğu incelendi. Hasta bireyler daha çok uykudaki ameliyatı tercih etmesine rağmen yapılan araştırmalarda, uyanıkken yapılan ameliyatın uyurken yapılan ameliyatlara oranla genel motor fonksiyonlarının daha hızlı düzeldiği gözlemlenmiştir. Ayrıca alt ekstremite semptomlarında da daha hızlı bir gelişme görülmüştür. Bundan kaynaklı eğer bireyler uyanık ameliyatı kaldırabilecek durumda ise uyanık bir şekilde ameliyata alınmasının tedaviyi olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

Referanslar:

1.https://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd181474

2.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27886846/

3.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16361025/

4.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28133726/

5.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31512617/

6.https://hipokampusakademi.com/derin-beyin-stimulasyonunun-parkinson-hastalarina-etkisi/

7.https://www.sciencedaily.com/releases/2021/10/211007145810.htm

8.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29532560/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.