TRANSHÜMANİZM DER Kİ,”GÜNÜMÜZ ŞARTLARI İNSANLIĞIN YENİ SÜRÜMÜNÜ ZORUNLU KILMAKTA.”

TRANSHÜMANİZM DER Kİ,”GÜNÜMÜZ ŞARTLARI İNSANLIĞIN YENİ SÜRÜMÜNÜ ZORUNLU KILMAKTA.”

2017 yılında, Facebook yapay zekayı araştırma laboratuvarında bir çalışma yapıldı. Kendi kendine öğrenebilen ve İngilizce iletişim kurması beklenen chatbotlar üretildi. Ancak bu chatbotlar bir süre sonra İngilizce’yi bırakıp kendi aralarında geliştirdikleri yeni bir dille iletişim kurdular. Bu durum araştırmacıları fazlasıyla korkuttu ve çalışmanın fişi çekildi.

bağ, bilgisayar, ekipman, elektrik içeren Ücretsiz stok fotoğraf
https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/ag-bag-baglanti-bilgisayar-1054397/

Bilinmeyen bir dil insanoğlunu korkutur ancak insanoğlu tüm hücrelerin içerisinde kodlanan genlerin kendi aralarında geliştirdikleri iletişimin sonucu meydana gelmiş biyolojik bir yazılımdan başka bir şey değildir. Her iki örnekte de bir yazılımcı mevcuttur.

Dna, Molekül, Tıp, Dna, Dna, Dna, Dna
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/13/11/20/dna-1903875__480.jpg

Ben bir tıp öğrencisi olarak diyorum ki ortada bir yazılım varsa bilim insanları kendi araştırma ve keşif isteklerine eşlik eden mevcut hakim gücün yönlendirmeleri ile sırasıyla şunları yaparlar: ” Önce yazılımı çözerler, sonra yazılıma müdahale ederler ve sonunda onu değiştirirler. İlk iki basamak çoktan yapıldı. Çok yakın bir tarihe kadar biyolojik yazılımımız doğal süreçlerle değişmeye devam etmekte kararlıydı. Ancak günümüzde gelişen teknoloji ve tıbbi bilgi birikimimiz sayesinde ona müdahale kabiliyeti kazandık. Bu yazılımımız için doğal olmayan bir değişim ve seçilim sürecinin başladığı anlamına geliyordu.

human genom project ile ilgili görsel sonucu
dallasmorningnews.com

”Yazılımı çözmek” olarak adlandırdığım ilk basamak, insan DNA’sında bulunan 3 milyar kadar baz çiftinin dizilimini ve bunların ifade ettiği genlerin yerini, bulmakla mümkündü. Tam da bu amaçla 1990 yılında ”İnsan Genom Projesi” başlatıldı.
İnsan genomundan 175.000 baz çifti alındı ve yapay kromozomlar haline getirildikten sonra bakterilerde çoğaltıldı. 10 yıl sonra “tüm çağların en özel günü” ifadesi ile 26 Haziran 2000 tarihinde; ABD Başkanı Bill Clinton, Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair ve özel şirketleri temsilen Celera Genomics yetkilileri, projenin sadece ilk ayağını tamamladıklarını dünyaya ilan ettiler. Peki bu projenin diğer ayakları neyi hedefliyordu?

Netflix: Doğal Olmayan Seçilim

”Yazılıma müdahale” olarak adlandırdığım ikinci basamak ise hastalıkları iyileştirebilmek amacıyla genlerden elde edilen bilgilerin yine genlere müdahale edilerek kullanılması anlamına geliyor. Günümüzde bu yöntemi kullanarak hastalıksız ve mükemmel bir dünya yaratmayı vizyon edinmiş ilaç şirketleri olduğunu görüyoruz.( Tabiki zenginler için mükemmel bir dünya.) Bu amaçla yapılan çalışmalar gen tedavisi olarak adlandırılıyor.

  • Talasemi, faktör IX eksikliği (hemofili B), faktör VIII eksikliği (hemofili A) ve antitrombin II eksikliğinin rutin genetik antenatal tanısı için gen probları geliştirilmesi
  • Genetik hastalıklara neden olan mutasyonların prenatal (doğum öncesi) ve presemptomatik (semptom göstermeden) dönemde tespit edilebilmesi,
  • SM tip 1 olarak doğan ve felçli bir hayat sürmeye mahkum olan hastalara Spinraza verilerek fonksiyon kazandırılması ,
  • RPE 65 geninin bozukluğu sebebiyle görme yetisini kaybeden bireylere bu genin transfer edilerek görme döngüsünün tekrar sağlanması,
  • Bazı antijenler, antibiyotikler, hormonlar, nöropeptidler ve aşıların üretimi için bakterilerde klonlama yöntemine başvurulması,

örnekleri , yazılıma müdahale basamağına dahil çalışmalar arasında yer alıyor.

Araştırma, aşı, Bilim, bilim insanı içeren Ücretsiz stok fotoğraf
https://images.pexels.com/photos/3735747/pexels-photo-3735747.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=2&w=500

Gelelim son basamağa, ”yazılımın değiştirilmesi”

Son basamakta, ikinci basamağa benzer şekilde genlere yine müdahale vardır ancak genomun tamamına istenildiği gibi dokunuş yapabilme imkanı müdahelenin yarattığı değişimi çok büyük kılar. Bu aşamada genlerin yeniden dizaynı söz konusudur.Bakterinin virüslerle savaşmak için kullandığı doğal savunma sisteminin bir parçası olan
CRISPR-Cas9 bizlere RNA’yı değiştirerek, DNA’nın istenilen herhangi bir bölümünü kesebilme imkanını tanıdı.
Kesilen yere, yeni bir DNA parçası bırakılınca, bu parça hücrelerin doğal tamir mekanizması tarafından bir yama gibi kullanıldı. Bu bilim insanlığa istenilen biçimde tasarlanmış bebekler oluşturabilme fırsatını tanıdı ve dünyanın ilk tasarım bebekleri Çin’de doğdu.

BBC NEWS: ÇİN’DE DOĞAN İLK TASARIM BEBEKLER

Ancak şunu belirtmek gerekir ki günümüzde embriyoların genleriyle oynayarak yazılımını değiştirmekten daha yaygın olan bir uygulama vardır:”Biohacking”.
Biohacking, insan vücudundaki yeteneklerin dışarıdan alınan sibernetik cihazlar ile entegre edilerek değiştirildiği bir yöntem olarak tanımlanıyor. Bir başka tanım ile biohacking; kişilerin medikal ve elektronik teknikler kullanarak kendi biyolojisini yönetmesini ifade ediyor. Biohackerlar, elektromanyetik dalgaları parmaklarıyla algılamak, gece görüş özelliği kazanmak , insandan insana veya cihaza arayüz aracılığıyla kaslardaki uyarıyı başka bir nesneye aktarmak gibi ek işlevler kazanmak adına
tıbbi ya da cerrahi olarak vücutlarını değiştiren insanlardır. Ayrıca biohacking’in DNA üzerinde değişiklik yaparak çalışan , DIY- Bio olarak adlandırılan ”kendin yap biyolojisi” prensibiyle halkın erişimine ve kendi vücutları üzerinde özgürce kullanımına sunulmuş bir alt çalışma dalı da mevcuttur.

adam, el sıkışmak, eller, engelli içeren Ücretsiz stok fotoğraf
https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/adam-eller-insanlar-teknoloji-3912979/

Ünlü Bio-Hacker Dave Asprey muhaliflere karşı bio-hacki savunurken onun için, “İçinizi, dışınızı ve çevrenizi değiştirmek; böylece bedeninizi, zihninizi ve hayatınızı iyileştirerek biyolojinizi tam olarak kontrol edebilmek için insanüstü olmanın sanatı ve bilimi”der. Hafızayı verimli kullanamayan, internet kaynaklarına bağlı yaşayan, kanserle ve salgınlarla mücadele eden günümüz insanı onu haklı çıkarıyor gibi gözükmekte. Ayrıca çoğalan nüfus, değişen ekoloji, artan çevresel risk faktörleri ve azalan dünya nimetleri insanlığın kendini bir üst sürüme taşıması için yeterli sebepler değil mi? Cevaplamadan önce, herkesin kendi kendine sorması gereken bazı sorular var. Eğer uzun ömürlü ve üstün yetenekli bir toplum oluşturulmak istenirse bu toplumun nüfusu kaç olarak belirlenir? Kaç milyar insanın soyu kırılır? Bu konular etik bilimciler tarafıdan tartışılıyor ama kimin haklı çıkacağı belirsiz. Aslında, gelecekte bizi neyin beklediği geçmişte saklı. Doğal olmayan bir seçilimle genler yeniden yazılarak, üstün ve uzun ömürlü bir insan ırkını oluşturmaya duyulan arzunun temelleri daha orta çağ simyacıları tarafından atılmıştı. Asla bitmeyen bu arzu transhümanizmleyse bir akım haline getirildi. Gelin kısaca transhümanizmi tanıyalım.

NEDİR TRANSHÜMANİZM ?

Transhümanizm, insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin artırılması ve yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren uluslararası bir entelektüel ve kültürel harekettir. Transhümanist düşünürler, bu amaçla insan geliştirme tekniklerinin ve yüksek teknolojinin kullanılması imkânlarını ve muhtemel sonuçlarını tartışırlar. Transhümanist düşünüler insanın sonuçta çok gelişmiş yeteneklerinden ötürü posthuman (insan sonrası veya insan ötesi) adını almayı hak edecek olan bir varlığa dönüşeceği öngörüsünde bulunurlar. Transhümanizm bir yandaşı tarafından “insanoğlunun en cüretkar, cesur, yaratıcı ve idealist amaçlarını temsil eden bir hareket “ olarak tanımlanmıştır. Bu hareketin bariz bir karşıtı ise onu “dünyanın en tehlikeli fikri” olarak tanımlamıştır.

wikipedia

1998’de bu akımın filozofları ”Dünya Transhümanist Derneği”ni kurdular. Ve kendileri için şu iki resmi gayeyi ilan ettiler.1. Özellikle yaşlanmayı ortadan kaldırmak ve insanın entelektüel, fiziksel ve psikolojik kapasitelerini büyük ölçüde geliştirmek için yaygın olacak mevcut teknolojiler geliştirerek ve yaparak, insani koşulu temel olarak iyileştirme olasılığını ve arzu edilebilirliğini doğrulayan entelektüel ve kültürel hareket.

2.Temel insan sınırlamalarının üstesinden gelmemizi sağlayacak teknolojilerin etkileri, vaatleri ve potansiyel tehlikeleri ve bu teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması ile ilgili etik konuların incelenmesi.

wikipedia

BİR SONRAKİ YAZIDA GÖRÜŞMEK ÜZERE…

KAYNAKÇA:

1.) BBC: Dünyanın ilk tasarım bebekleri https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-46341694

2.) İnsan Genom Projesi: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_Genom_Projesi

3.) Dıy bio kılavuzu (Medium):
https://medium.com/@ThatMrE/a-guide-to-diybio-updated-2019-abd0956cdf74

4.) Kendin yap biyolojisi (wikipedia):
https://en.wikipedia.org/wiki/Do-it-yourself_biology

5.) Biohack deneyleri:
http://abainnolab.com/deneylerinize-ilham-verecek-9-biohacking-projesi/

6.) Biohacking
https://inovax.net/inovax/2019/02/biohacking/

7.) Üstün insan teknolojisi:
https://www.fundalina.com/ustun-insan-teknolojisi-biohacking/

8.) Biohacking:
https://www.vox.com/future-perfect/2019/6/25/18682583/biohacking-transhumanism-human-augmentation-genetic-engineering-crispr

9.)NETFLİX: Doğal Olmayan Seçilim ( BELGESEL)

10.) Transhümanizm:
https://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism#Artificial_intelligence_and_the_technological_singularity h

Cemre Sena Aydın

OMÜ Tıp fakültesinde okuyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.