GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜRTAJ KAVRAMI


https://www.hurriyet.com.tr/amp/kelebek/saglik/kurtaj-yapmiyoruz-28127977

Döl yatağının içini kazıyarak dölütü alma işlemi olarak bilinen ve Fransızca’dan köken alan kürtaj günümüzün en popüler tartışma konularından biridir.Tarihte ilk Sovyetler Birliği’nde yasal olmaya başlayan kürtaj yalnızca tıbbi bir işlem  olmamakla birlikte aynı zamanda etik,dini,psikolojik bir çok faktörü içinde barındırmaktadır.Kürtajı yasaklayan ve yasal kılan ülkelerin sayıca birbirine yakınlığı yıllardır süre gelen tartışmalara nokta koyulamadığının bir kanıtıdır.Ülkemizde ise  1983 yılından itibaren resmi kanunlarla 10 hafta ve öncesindeki gebeliklerde isteğe bağlı kürtaj yasal hale getirilmiştir.Ancak 2012 yılında bu tartışma tekrar gündeme gelmiş ve kürtaj işleminin fiilen yapılması kısıtlanmıştır.Her kesimin farklı gerekçeler sunarak reddettiği veya onayladığı bu tıbbi işlem birçok araştırma tezlerine de konu olmuş ve bu konuda resmi olan ve resmi olmayan da birçok anketler yapılmış ,veriler toplanmıştır.Araştırmalar lokalizasyona ve eğitim durumlarına göre değişiklik göstermekte olup genel sonuçlar tek bir oku göstermekte.Bu çalışmalardan birinin bulgularından bahsetmek mümkün.Bir  Üniversite Araştırma Hastanesi’ne Mart 2013-Nisan 2013 tarihleri arasında herhangi bir nedenle başvuran ve araştırmaya dahil olmayı kabul eden 18 yaş üstü 500 kadın çalışmaya alındı.Kadınların %18 ‘i kürtajın doğal bir hak olduğunu belirtirken %14’ ü kürtaja kesinlikle karşı olduğunu belirtenler grubu olarak ayrıldı.Geri kalan kesimse belirli şartlar ve durumlar olduğunda bu işlemin yapılmasının etik olduğunu söyledi.Çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise doğal bir hak olduğunu düşünenlerin büyük bir çoğunluğunu okur yazar kitlenin oluşturmasıydı.Konuyla ilgili yapılan araştırmaların genel çoğunluğu bu şekilde bulgulardan oluşmakta.

https://www.jinekolojisaglik.com/izmir-kurtaj.php


Kürtaj hakkında en çok tartışma konularından biri de eşin söz hakkı olmalı mı yoksa olmamalı mı sorusu.Bu etik sorun da ülkeden ülkeye değişmekte ve çeşitli yasalarla resmileştirilmekte.Örneğin Amerikan Yasalarına göre kürtaj yaptırmak isteyen bekar veya evli kadınlar eşinin onayını almadan bunu gerçekleştirebiliyor.

Sonuç olarak kürtaj tıbbi bir işlemden daha çok kaotik bir mesele haline gelmiş bulunmakta.Oysaki kürtajın doğal bir hak olduğunu düşünenler ve kürtaja kesinlikle karşı çıkanlar birbirlerine bu konuda  saygı duymalı.Bu konu tartışmaya sunulabilecek en son konulardan biri olmalı.Çünkü ülkemizde her birey özgürdür ve her birey kendi kararlarını kendi verebilmektedir.Dolayısıyla kürtaj bir haktır ve yaptırıp yaptırmamak altında hangi düşünce barınırsa barınsın sadece o kişiyi ilgilendirir.

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117256
https://dergipark.org.tr/en/pub/deuhfd/issue/38712/450067
https://dergipark.org.tr/en/pub/acusbd/issue/24115/255992

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.