ROBERT KOCH

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RobertKoch_cropped.jpg

Robert Koch, 11 Aralık 1843’te, Kuzeybatı Almanya’da Clausthal kasabasında doğdu. Bir maden mühendisinin oğlu ve on üç kardeşin üçüncüsüydü. Bilim ve matematikte yetenekliydi ve daha beş yaşında okumayı öğrenmişti.

Lisede biyolojiye ilgi duymaya başladı. Göttingen Üniversitesi’nde tıp eğitimine başladı ancak biyoloji tutkusu, profesyonel yaşamına hükmedecekti. Göttingen’de Jacob Henle, George Meissner, Friedrich Wöhler ve Wilhelm Krause gibi bilim insanlarından ders aldı. Öğrenci iken uterusun nöronal innervasyonu üzerine yaptığı bir araştırmayla ödül kazandı. Bu ödül Almanya’nın en ünlü hekimi Rudolf Virchow ile tanıştığı Hannover gezisine vesile oldu.

1866’da mezun olan Koch, çalışmalar yapmak için altı aylığına Berlin’e gitti ve burada Virchow’dan etkilendi. 1867’de Hamburg’daki Genel Hastane’de asistan olarak görev yaptıktan sonra önce Langenhagen’a ve kısa bir süre sonra 1869’da Posen eyaletinde Rackwitz’e yerleşti. Burada Bölge Tıp Görevlisi Sınavı’nı geçti. 1870 yılında Fransa-Prusya savaşında askeri hekimlik için gönüllü oldu. Savaştan sonra 1872’den 1880’e kadar Wollstein’da bölge tıp memuru olarak görev yaptı.

Şarbon, o zamanlar, Wollstein bölgesinde yaygındı. Koch evinin arka odasındaki geçici bir laboratuvarda daha önce keşfedilmiş olan şarbon basilinin aslında hastalığın nedeni olduğunu kanıtlamak üzere çalışmalar yaptı. Koch belirli bir bakteriyi belirli bir hastalığa bağlayan ilk kişi oldu ve basilin yaşam döngüsünü açıkladı. Bu çalışması ona bilim dünyasında önemli bir yere gelmesini sağlayacak olan yolu açmıştı.

Koch’un Şarbon Etiyolojisi Çalışması

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aetiologie_der_Milzbrandkrankheit.jpg

Mikroskobi yetersiz aydınlatma ve bakterilerin sıvı içinde şeffaf ve hareketli olması nedeniyle zordu. Koch bu sorunların her biri ile yüzleşti. Bakterileri sıvı çözeltide kurutularak “sabitleyebildiğini” keşfetti. Anilin boyaları (eozin, fuchsin, safranin ve metil violet) uygulayarak bakterilerin daha kolay görebilir ve ince morfolojik özellikleri tespit edilebilir olduğunu keşfetti. Yağ immersiyon merceği kullanan ilk doktor, ilk kondenser kullanan ve ilk bakteri fotoğrafını yayınlayan doktor oldu.

Koch hayvanlarda yara enfeksiyonları çalışmalar yaptı. Çeşitli durumları -septisemi, kangren, apse-  mikroskobik düzeyde tanımladı.

Tüberküloz üzerinde çalışmalar yaptı ve tüberküloz basilini keşfetti. Koch keşfettiği basillerin tüberküloza neden olduğuna inanıyordu, ancak daha fazla kanıta ihtiyacı vardı. Böylece bakteriyel hastalıklarda nedensellik oluşturmak amacıyla çeşitli deneyler yaptı ve “Koch Postulatlarını” geliştirdi:

  1. Organizma düzenli olarak hastalık ve karakteristik lezyonları ile ilişkili olmalıdır.
  2. Organizma hastalıklı konakçıdan izole edilmeli ve kültürde büyütülmelidir.
  3. Sağlıklı bir konakçıya saf bir organizma kültürü verildiğinde hastalık yeniden üretilmelidir.
  4. Aynı organizma deneysel olarak enfekte olmuş konakçıdan yeniden izole edilmelidir.
Koch’un Tüberküloz Etiyolojisi Çalışması

https://commons.wikimedia.org/wiki/Robert_Koch

1883’te Alman Kolera Komisyonu’nun lideri olarak Mısır’daki kolera salgınını araştırmak için gönderildiğinde tüberküloz ile ilgili çalışmalarla meşguldü. Burada koleraya neden olan Vibrio cholerae bakterisini keşfetti ve kolera salgınlarının kontrol yöntemlerinin temelini oluşturdu.

1890’da tüberküloz tedavisini aramaya başladı. Tüberkülin üzerine çalışmalar yaptı. Tüberkülin enjeksiyonu aktif tüberkülozlu hastalarda ciddi bir reaksiyona yol açtı. Koch, aktif tüberkülozlu bireylerde, Tüberkülinin hastalığı yavaşlatan veya durduran bir reaksiyon ürettiğini düşündü. Bu görüşleri ülke çapında büyük bir umut doğursa da tüberkülinin teröpatik bir ajan olarak etkisiz kalması itibar kaybına yol açtı.

1905’te Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’ne  “tüberküloz ile ilgili araştırmaları ve keşifleriyle” layık görüldü.

1906’da insan Tripanosomiyazisin kontrolü üzerinde çalışmak için Orta Afrika’ya gitti.  Atoksilinin, sıtmaya karşı Kinin kadar etkili olduğunu bildirdi.  Daha sonraki yıllarda da Koch, Bakteriyoloji ve Seroloji üzerine deneysel çalışmalarına devam etti.

Bakteriyolojinin gelişmesinde neredeyse her adımda imzası olan Koch, 27 Mayıs 1910’da 67 yaşında, Baden-Baden, Almanya’da kalp hastalığından öldü.

Tüberkülozun tarihi ve günümüzdeki durumu hakkında kısa bir video:

Yararlanılan Kaynaklar:

  1. Robert Koch – Biographical. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Sat. 27 Jun 2020. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1905/koch/biographical/
  2. Blevins SM. Bronze MS. Robert Koch and the ‘golden age’ of bacteriology. International Journal of Infectious Diseases 14 (2010) e744–e751
  3. https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(10)02314-3/fulltext
  4. https://www.virology.ws/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.