PEDOFİLİ

Son yıllarda çocuk istirmalarının hızla artmasıyla ya da gerçekleşmiş çocuk istirmarlarının daha kolay ortaya çıkmasıyla birlikte, pedofilinin tam olarak nasıl bir nörolojik bozukluk olduğu ve pedofilinin neden kaynaklandığı tüm dünyada bir merak konusu haline geldi. Yapılan birtakım çalışmalarla pedofili bir bireyin nörolojisinin nasıl olduğu aydınlatılmaya çalışılsa da pedofiliye dair yanıtlanamamış sorular hala mevcut.İşte bu yüzden bugün büyük bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen pedofiliyi bütün detaylarıyla ele almaya karar verdim.

PEDOFİLİ NEDİR?

2010 yılında “Dünya Sağlık Örgütü”nün yaptığı tanıma göre pedofili, genellikle prepubertal ya da erken pubertal dönemdeki çocuklara, kız veya erkek veya her iki cinsiyetten çocuğa da cinsel yönelimin olmasıdır.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 1994 yılında yayınladığı “Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı”nın 4. baskısına göre pedofili, en az 6 ay boyunca, bir çocuğa (genellikle 13 yaşında veya daha küçük olmak üzere) karşı yoğun cinsel fantezilerin, cinsel dürtülerin veya bir çocuğa karşı olan cinsel aktivitelerin yinelenerek ortaya çıkmasıdır. Bu fanteziler klinik açıdan sıkıntıya neden olur ve toplumsal ve mesleki alanlarda işlevsellikte bozulmalara yol açar. Bu cinsel fantezileri yaşayan kişi en 16 yaşındadır ve Amerikan Psikiyatri Birliği’nin koyduğu tanı ölçütündeki çoculardan en az 5 yaş büyüktür.

Pedofiller sadece erkek çocuklarına, kız çocuklarına ya da her ikisine de ilgi duyabileceği gibi, hem çocuklara hem de yetişkinlere de ilgi duyabilirler.
Bazı pedofiller sadece aile içerisindeki çocuklara yönelirler. Bazı pedofiller ise, gelişim aşamasında olan çocuklara yönelebilirler.

Pedofiller, genellikle çocuklar tarafından tanınan insanlardır. Bu pedofil bireyler, ailenin üyesi, üvey anne-baba ya da öğretmen gibi otorite figürü olabilirler.

Pedofili başkalarına zarar veren sonuçlar doğurduğu için Parafili’nin (Bir kişinin cinsel uyarılmasının hayal kurmaya bağlı olması ve kişinin atipik ve aşırıya kaçan cinsel davranışlarda bulunması) bir formudur.

Pedofilinin ne kadar yaygın olduğu hala tam olarak bilinemese de, dünya erkek nüfusundaki prevalansının %3-5 arasında olduğu düşünülmektedir. Kadın nüfusundaki prevalansın ise erkeklerdeki değerden çok daha küçük olduğu tahmin edilmektedir. Yani, pedofili erkeklerde kadınlardan çok daha yaygındır.

PEDOFİLİNİN SINIFLANDIRILMASI

Pedofililer, yöneldikleri yaş grubuna, cinsiyete ve birtakım faktörlere göre kategorilere ayrılmışlardır. Size kısaca bu kategorilerden bahsetmek istiyorum.

 1. Yaş grubuna göre
  i. Pedofili: Ergenlik öncesi yaş grubundaki çocukları tercih ederler.
  ii. Hebefili: Ergenlik sonrası yaş grubundaki çocukları tercih ederler.
 2. Cinsel yönelime göre
  i. Heteroseksüel Pedofili: Sadece karşı cinse yönelirler.
  ii. Homoseksüel Pedofili: Aynı cinse yönelen pedofili olguları gözlemlenir.
 3. Fiziksel olgulara göre
  i. Telofili: Fiziksel olarak sadece olgunlaşmış çocuklara yönelirler.
  ii. İnfantfili: Fiziksel olarak sadece bebekleri seçerler.
 4. Seçicilik
  i. Seçici Pedofili: Sadece çocuklara cinsel yönden ilgisi olan pedofililerdir.
  ii. Seçici Olmayan Pedofili: Hem çocuklara hem de yetişkinlere cinsel yönden ilgisi olan pedofililerdir.

PEDOFİLİNİN SEMPTOMLARI

“Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı”nın 5. baskısına göre, pedofilinin tanısını koyabilmemiz için kişide 3 tane belirtiyi görmemiz gerekmekte. Bunlar;


i. En az 6 ay boyunca tekrarlayan genellikle 13 yaş ve altındaki prepubesan çocukla cinsel aktiviteyi içeren dürtü ve davranışların olması

ii. Bu dürtü ve davranışların, sosyal, mesleki ve diğer alanlarda ciddi bir sıkıntı ve bu alanlardaki işlevsellikte kayba yol açması,

iii. Bu dürtü ve davranışları segileyen kişinin en az 16 yaşında olması ve cinsel aktivitelerini sergilediği çocuğun pedofilden en az 5 yaş küçük olmasıdır.

PEDOFİLİNİN NEDENLERİ

Pedofilinin neden kaynaklandığı bilim dünyasının büyük soru işaretlerinden biridir.Her ne kadar bunun genetik nedenlerden mi yoksa öğrenilmiş davranışlardan mı kaynaklandığı bilinmese de pedofili olan bireylerin ailelerinde de pedofililerin olduğuna dair bulgular bulunmuştur.

Pedofil bireylerin çoğunun geçmişinde yaşadığı bir cinsel istismar travmasının olduğu yapılan analizlerce tespit edilmiştir. Bu travmanın tacize uğrayan kişiyi pedofili olmaya yönlendirip yönlendirmediği hala kanıtlanmamış olsa da, bu travmanın pedofili olmaya yönlendiren muhtemel bir faktör olduğu düşünülmektedir. Bu muhtemel faktör ise “Mağdur Edilmiş-Mağdur Eden Fenomeni” olarak adlandırılmıştır.

Yapılan psikiyatrik çalışmalarda, pedofillerin çoğunlukla solak olduğu, ortalamaya göre kısa boylu oldukları ve IQ’larının da genellikle düşük olduğu tespit edilmiştir.

PEDOFİLİ VE BEYİN

Güncel patogenetik teorilerin büyük çoğunluğu psikiyatrik hastalıkların nörolojik düzeyde anlaşılmasını sağlasa da, pedofilinin beyin fonksiyonlarının üzerindeki etkisinin, halen ne olduğu tam anlamıyla bilinmemektedir.

Pedofiliye dair nörolojik çalışmaları yürütmeye başlamadan önce hiçbir şekilde atlanılmaması gereken bir detay vardır. Bu detay her istirmarcının bir pedofili olmadığıdır. O yüzden nörolojik çalışmaları yürütürken bir kişinin pedofili olup olmadığını en baştan doğru bir şekilde tespit etmek gerekmektedir. Tespiti yaparken de, her ne kadar güvenilirliği eleştirilmiş olsa da “Phallometry” adındaki cinsel uyarılmayı ölçen bir yöntem kullanılır. Kişinin pedofili olup olmadığı tespit edildikten sonra gereklşi çalışmalar başlatılır.

Yıllardır bu yöntemle tespit edilen pedofillerin üzerinde yapılan nörolojik çalışmalar sonucunda, kayda değer bazı bulgular elde edildi. Örnek verecek olursak, MRI tekniğiyle bir pedofilin beyni incelendiğinde, kişinin amygdalasında, hipotalamusunda, orbitofrontal korkteksinde, serebellumda gri madde hacminin daha az olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bu kişilerin Superior frontooksipital fasiküllerinde ve sağ arkuat fasiküllerinde ak maddenin daha az olduğu tespit edilmiştir.

PEDOFİLİNİN TEDAVİSİ

Nasıl ki, pedofiliye dair bilimsel çalışmalar yürütürken kişinin pedofili olup olmadığını tespit etmek ne kadar önemli, aynı şekilde karşınızda olan kişiyi de tedavi etmeye çalışmadan önce pedofili olup olmadığından emin olmanız önemlidir. Az önce yukarıda da bahsettiğim gibi “Phallometry” ile pedofiliyi tespit ettikten sonra, pedofil kişinin çocuklara olan cinsel arzusunu azaltmak için birtakım yöntemler uygulanmaktadır.

Tedaviye başlmadan da önce, pedofili bireyin gerçekten bu tedaviyi isteyip istemediği de tedavinin olumlu sonuç vermesi açısından önemlidir. Çünkü, birey psikilojik tedavilere sıcak bakmıyorsa, tedavi sonuç vermeyecektir. Yapılan bazı çalışmalarda, tedaviye olumlu bakmayan pedofillerin çocuklara olan cinsel arzusunda herhangi bir değişimin olmadığını göstermiştir.

Psikofarmakolojik tedavide, “Selektif Serotonin Geri-alım İnhibitörleri (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)” tercih edilen gruptur. SSR-I’nin cinsel uyarılmayı baskıladığı tespit edilmiştir.

Kastrasyon yöntemlerinden de bahsedecek olursak ilk sırada cerrahi kastrasyon yöntemi olacaktır. Bu yöntemle kişinin tekrar bu tarz bir faaliyette bulunma riski %2’ye kadar düşmektedir.

Kimyasal kastrasyonla ise pedofile “Antiandrojen İlaçlar” verilerek, kişinin cinsel takıntılarını en aza indirmesi ve kişinin kendisini kontrol edebilmesi esastır.

KAYNAKLAR:

 1. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/download/1718/1836?inline=1
 2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780443051616000161
 3. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pskguncel/article/view/5000076399/5000070456
 4. https://www.msdmanuals.com/home/mental-health-disorders/sexuality/pedophilia
 5. https://www.psychologytoday.com/us/conditions/pedophilia
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3769077/
 7. https://www.psychologytoday.com/intl/conditions/paraphilias
 8. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987704001872
 9. https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/1107448
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2186373/
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16876824
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17031776
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16362253
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11974646
 15. https://www.psychiatrictimes.com/special-reports/pedophilia-interventions-work/page/0/1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.