Homeopati Üzerine

Homeopati, alternatif tıp yöntemlerinden olup “Benzer, benzeri iyileştirir.” fikrini temel alır. Benzerlik ilkesine göre hastalığın belirtileri, yine o etkilere neden olan maddelerle tedavi edilebilir. Örneğin, yüksek ateşi, yine ateş yapan bitkiler düşürebilir. Aslında kavramın doğuşu da aynı örnekten köken alır. Sıtma tedavisinde kullanılan Kınakına ağacının sağlıklı insanlarda “Sıtma Benzeri Etki” yaptığı söylenir. Gözlemi yapan kişi “Homeopati” kavramını ortaya atan Samuel Hahnemann’dan başkası değildir. Alman doktor, yaptığı çalışmalar sonucu bir kurallar bütünü yazar. En önemli kural ise seyreltmektir. Seyreltilerek hazırlanan homeopati ilaçlarına Remedi denir ve şu şekilde hazırlanır: 1 birimlik etken madde 9 birimlik suya eklenir. Daha sonra buradan alınan 1 birimlik çözelti tekrar 9 birimlik suya eklenir. Tekrar, tekrar ve tekrar… O kadar ki çözeltide etken madde kalmayabilir.

(Homeopatiyle ilgili karikatür – Evrim Ağacı)

Potansiyalizasyon olarak bilinen çalkalama işlemi diğer gerekli kuraldır. Böylece su hafızası oluştuğuna inanılır. Yani mekanik hareketle su molekülleri içinde bulunan maddeyi hatırlar. O zaman suyun her şeyi hatırlaması gerekmez mi? Bu durum, kullanılan suyun arınmış olmasıyla açıklanır.

Sanılanın aksine homeopati bitkisel tedaviden ibaret değildir. Hayvanlar, mikroorganizmalar ve daha fazlası kullanılır. Örneğin Oscillococcinum adı verilen remedi, Muscovy ördeğinin karaciğer ve kalp ekstresinden hazırlanır. Grip tedavisinde kullanılan ilacın geçmişi İspanyol gribine dayanır. Gribi atlatmış kişilerde gözlemlenen ortak bakteriye Oscillococcus ismi verilir. Aynı bakteriyi taşıyan ördeklerden remedi hazırlanır. Bugün, bilinmektedir ki influenza etkeni virüslerdir.

(Homeopatik remedi: Oscillococcinum – Wikimedia Commons)

Homeopatik tedavinin önemli bir kısmı yapılan görüşmelerdir. Görüşmeler homeopatlar tarafından yapılır. Bu konuşmalarda kişi her yönüyle tanınmaya çalışılır. Aynı zamanda bir nevi psikolojik destek sağlanmış olur. Ayrılan zaman ve ilgi sonucunda hastalar kendini güvende hisseder.

Günümüzde tedavinin plasebo etkisinden fazlası olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Çocuklarda ve hayvanlarda plasebo etkisi görülemeyeceği iddia edilmektedir; fakat şu unutulmamalıdır ki plasebo etkisinin aktarılabileceğine yönelik bir dizi çalışma vardır.

Homeopatinin kelime anlamı “Benzer Acıyı” ifade eder. Modern tıp için kullanılan “Allopati” ise tam tersine “Farklı Acı” manasına gelir. Zıt görünen bu iki kavramın yolları elbette kesişir: aşılama mantığı. Ortak amaç bağışıklık sistemini uyarmaktır. İş yöntemlere geldiğinde ise yolları tekrar ayırmak gerekir. Her 1/100 seyreltmeye 1C denmektedir (C= Roma rakamı ile 100). Remediler bu birimlerle ifade edilir. 30C remedi, 1/100³⁰ birimlik seyreltmeye eştir. Yani remedilere sadece su demek büyük haksızlıktır. Hap haline getirilen ilaçlara şeker de eklenmektedir.

(Homeopatik seyreltme örneği – Yalansavar)

Homeopatiye başvuranlardan bir kısmı aynı zamanda aşı karşıtı insanlardır. Çeşitli sebeplerle aşıyı reddederler. Bu sebeplerden biri aşıların ağır metal içermesidir. Evet, doğru. Aşıların içinde alüminyum bulunabilir. Adjuvan olarak kullanılan alüminyum aşıyı güçlendirici niteliktedir. Vücuda alındığı diğer yollarla karşılaştırıldığında ise miktarı çok azdır (Yapılan aşılardaki toplam miktar: 4,25 mg). Buna karşılık arsenik ve cıva içeren remediler mevcuttur. İkinci aşı karşıtı gerekçe yan etkilerdir. Yaygın inanışın aksine remedilerin de yan etkisi olabilmektedir.

Homeopati “Hastalık yoktur, hasta vardır.” anlayışına sahiptir. Bu yaklaşım bir yerde doğrudur. 2 saati bulan konuşmalarda hasta bir bütün olarak ele alınır. Her hastaya uzunca vakit ayırmak Türkiye şartlarında gerçekçi değildir. Bireyin görmezden gelindiğini hissetmesi onu alternatif tedavilere yönlendirir. Bu noktada hekimlerin bilinçli olması gerekir.

Kaynakça:

 1. Wikipedia. “Homeopathy” Erişim 17 Kasım, 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy
 2. Wikipedia. “Oscillococcinum” Erişim 17 Kasım, 2020    https://en.wikipedia.org/wiki/Oscillococcinum
 3. Wikipedia. “Samuel Hahnemann” Erişim 17 Kasım, 2020  https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hahnemann
 4. Wikipedia.”Water Memory” Erişim 17 Kasım, 2020  https://en.wikipedia.org/wiki/Water_memory
 5. Wikimedia Commons. “Oscillococcinum” Erişim 17 Kasım, 2020 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambalaj_Oscillococcinum.jpg
 6. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. “Homeopati Uygulaması Hakkında Bilgilendirme” Erişim 17 Kasım, 2020 https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR-75208/homeopati-uygulamasi-hakkinda-bilgilendirme.html
 7. Evrim Ağacı. “Homeopati Marketinde Alışveriş Yapma Mantığı…” Erişim 17 Kasım, 2020 https://evrimagaci.org/homeopati-marketinde-alisveris-yapma-mantigi-2828
 8. Yalansavar. “Homeopati nedir? : Tavşanın suyunun suyu”  Erişim 17 Kasım, 2020 https://yalansavar.files.wordpress.com/2012/06/slide1.jpg
 9. Wikipedia. “Arsenicum albüm” Erişim 17 Aralık, 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Arsenicum_album
 10. Wikipedia. “Influenza” Erişim 17 Kasım, 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza
 11. Wikipedia. “Immunologic adjuvant” Erişim 17 Kasım, 2020  https://en.wikipedia.org/wiki/Immunologic_adjuvant
 12. Centers for Disease Control and Prevention.  “Adjuvants and Vaccines” Erişim 17 Kasım, 2020 https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/adjuvants.html 
 13. Homeopathy Plus. “Know Your Remedies: Mercurius Solubilis (Merc.)” Erişim 17 Kasım, 2020 https://homeopathyplus.com/know-your-remedies-mercurius-solubilis-merc/
 14. YouTube. “Homeopathy Explained – Gentle Healing or Reckless Fraud?” Erişim 17 Kasım, 2020 https://www.youtube.com/watch?v=8HslUzw35mc HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=8HslUzw35mc&t=288s”& HYPERLINK “https://www.youtube.com/watch?v=8HslUzw35mc&t=288s”t=288s
 15. Wikipedia. “Allopathic medicine” Erişim 17 Kasım, 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/Allopathic_medicine
 16. T.C. Sağlık Bakanlığı. “Aşı İçerikleri” Erişim 17 Kasım, 2020 https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/36-asi-icerikleri.html
 17. Cukaci, C., Freissmuth, M., Mann, C. “Against all odds—the persistent popularity of homeopathy.” Wien Klin Wochenschr 132 (2020) 232–242. (Erişim 17.11.2020)
 18. Hektoen, Lisbeth. “Review of the current involvement of homeopathy in veterinary practice and research.” The Veterinary record 157 (2005) 224-229. (Erişim 17.11.2020)
 19. Eizayaga JE, Waisse S. “What do homeopathic doctors think of vaccines? An international online survey.” Homeopathy 105 (2016)180-185. (Erişim 17.11.2020)
 20. Rieder, Michael J, and Joan L Robinson. “’Nosodes’ are no substitute for vaccines.” Paediatrics & child health vol. 20 (2015) 219-222.  (Erişim 17.11.2020)
 21. Arvas, Ahmet. “Vaccination in patients with immunosuppression.” Turk pediatri arsivi vol. 49 (2014) 181-185.  (Erişim 17.11.2020)
 22. Paul IM, Beiler JS, Vallati JR, Duda LM, King TS. “Placebo effect in the treatment of acute cough in infants and toddlers: a randomized clinical trial.” JAMA Pediatr. 168 (2014) 1107-1113.  (Erişim 17.11.2020)
 23. Frawley JE, McIntyre E, Wardle J, Jackson D. “Is there an association between the use of complementary medicine and vaccine uptake: results of a pilot study.” BMC Res Notes 2 (2018) 217. (Erişim 17.11.2020)
 24. Ali Özgür Özpek, Levent Altıntaş. “Homeopatik Remediler.” Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni 10 (2019) 31-39. (Erişim 17.11.2020)
 25. Victor Chavarria, João Vian, Círia Pereira, Brisa S. Fernandes, Michael Berk “Review The Placebo and Nocebo Phenomena: Their Clinical Management and Impact on Treatment Outcomes.” Clinical Therapeutics 39 (2017) 477-486. (Erişim 17.11.2020)
 26. Muñana KR, Zhang D, Patterson EE. “Placebo effect in canine epilepsy trials.” J Vet Intern Med. 24 (2010) 166-70. (Erişim 17.11.2020)

Burcu Cengiz

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

2 thoughts on “Homeopati Üzerine

 • 12 Aralık 2020 tarihinde, saat 18:43
  Permalink

  Homeopatinin nasıl bir tedavi olduğunu anlatan güzel bir yazı

  Yanıtla
 • 15 Aralık 2020 tarihinde, saat 21:49
  Permalink

  Yazılar bilimsel çerez gibi, çok güzel. Devamının gelmesi ümidiyle…

  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.