Türk Antropolojisinde Türk Tarih Tezi’nin Önemi

Türk Antropolojisinde Türk Tarih Tezi’nin Önemi

Türkiye’de antropolojinin kurumsallaşmasıyla ulus inşası sürecinin ve bu sürecin en önemli bileşeni olan Türk Tarih Tezi’nin ilişkisine bakmamız gerekir. Türk Tarih Tezi, devletin manipülasyonuyla dönemin tarihçileri, ideologları ve bilim insanları tarafından hazırlanmış; yine devletin en önemli kurumlarından olan Türk Tarih Kurumu tarafından propagandası yapılmıştır. Tez, 1932 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından organize edilen Birinci Türk […]

Cumhuriyetle Başlayan    Antropoloji

Cumhuriyetle Başlayan Antropoloji

   Antropoloji bilim dalının ülkemizdeki gelişim sürecini izlerken Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihini bir başlangıç noktası olarak alabiliriz. Antropolojinin, özellikle fizik antropoloji ilgi alanında gerçekleştirilen çalışmaların aslında Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olması bir tesadüf değildir. Kurtuluş Savaşı’nın ardından modern bir Türkiye’yi oluşturma çabalarının temelinde yatan fikir Ulu Önder Atatürk tarafından çok net biçimde belirlenmişti; hedef bilim […]