TREND ZAYIFLAMA YÖNTEMİ YOKSA TREND TEHLİKE Mİ?: TÜP MİDE AMELİYATI

TREND ZAYIFLAMA YÖNTEMİ YOKSA TREND TEHLİKE Mİ?: TÜP MİDE AMELİYATI

İlk kez 1950’lerde Minnosota Üniversitesi’nde gerçekleştirilen fakat geçtiğimiz son 5 yıldır tekrardan revaçta olan bariatrik cerrahi, obezite hastalarına diyet ve spor yapmalarına rağmen kilo veremezlerse uygulanan bir cerrahi müdahaledir. Bazı tıp kuruluşlarınca da obeziteyi ve obeziteye bağlı sağlık problemlerinin semptomlarını hafifletmek için uygulanabilecek en iyi yöntem olduğu kabul edilmektedir. ABD’de obezitenin artmasıyla bariatrik cerrahinin cerrahlarca […]

BARİATRİK CERRAHİ

BARİATRİK CERRAHİ

Obezite dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş ve batı toplumunda epidemik oranlara ulaşmıştır. Eldeki kanıtlar obezitenin birçok hastalık için önemli bir risk faktörü olduğunu ve morbitide, mortaliteyle yakın ilişkide olduğunu destekler niteliktedir. Obezite için en çok kullanılan kabul görmüş ölçüt vücut kitle indeksidir (VKİ). Bu indeks bir hastanın kütlesini (kg) boyunun karesine (m2) […]