Toplumsal Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerin Nörobiyolojisi

Toplumsal Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerin Nörobiyolojisi

kaynak Intrauterin dönemde beynin cinsiyeti, gonadal seks ve cinsel yönelimler büyük ölçüde belirlenmektedir (doğum sonrası çevresel faktörlerin cinsiyet belirlenme sürecine etkisi hakkında neredeyse hiç veri bulunmamaktadır). Genel olarak gonadal seks ile beynin cinsiyetinin aynı olduğu düşünülse de bunları oluşturan süreçler birbirlerinden bağımsız ilerlemektedir. Kişilerin cinsiyet kimliği ve cinsel davranışlarının doğasının anlaşılabilirliği ölçüsünde seks spesifik tedaviler […]

BEYNİNİZİ NASIL YENİDEN PROGRAMLARSINIZ?

BEYNİNİZİ NASIL YENİDEN PROGRAMLARSINIZ?

Meslek hayatında, akademide ve eğitim süreçlerinde tatmin duymak zaman zaman güçleşebiliyor. İnsanlar kendilerini ait olmadıkları kariyerlere sıkışmış, yapılması gerekenleri sürekli erteliyor ve tam potansiyellerine bir türlü ulaşamıyormuş gibi hissederken bulabiliyor. Ancak tümüyle umutsuzluğa kapılmak yerine düşünce kalıplarını ve alışkanlıkları değiştirmeye çalışmak da mümkün. Bu da beyindeki ödül mekanizmasını ve nöroplastisite kavramlarını biraz anladıktan sonra davranış […]

Geçmişten Günümüze Tıpta Kadın olmak

Geçmişten Günümüze Tıpta Kadın olmak

kaynak “Kadın doktor’’  kavramının ortaya çıkışı M.Ö 4-3. yy Antik Yunan’ına dayanmaktadır. Antik Yunan’da erkek doktorlar, hüküm süren ‘‘pudicitia’’ kavramı ve kadın vücudunun kirlilik yaydığı düşüncesi sebebiyle kadın hastalara dokunmaktan kaçınmışlardır. Bu düşünce bugün tıbbın en temel metinlerinden biri olarak kabul edilen Hipokratik Korpus’ taki erkek bedeninin kadınınkinden tamamen farklı ve daha gelişmiş olduğu anlayışından […]

Psychedelic Rönesans

Psychedelic Rönesans

Psychedelic maddeler yüzyıllardır dini ayinlerde, spritüel deneyimlemelerde doğal formlarda kullanılmış (bitkilerden: ayahuasca, ergot vb.) ve yirminci yüzyılda sentetik olarak keşfinin ardından psychedelic kültürde kendine yer bulmuştur. 60’larda bu kültür pek çok sanat ürününün doğuşuna (psychedelic filmler ve acid/ psychedelic rock türündeki albümler gibi) zemin hazırlasa da zamanla toplumda kullanımlarının yaygınlaşması ve etkilerinin tam olarak anlaşılamaması […]

VAROLUŞÇU PSİKOTERAPÖTİK YAKLAŞIMLARIN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİDE KULLANIM ALANLARI

VAROLUŞÇU PSİKOTERAPÖTİK YAKLAŞIMLARIN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİDE KULLANIM ALANLARI

Varoluşçu psikoterapinin kökenleri yirminci yüzyıla, varoluşçuluk felsefesine dayanmaktadır. İlk varoluşçu filozofların bu felsefe çerçevesinde inceledikleri konseptler, temelde insanların diğer canlıların aksine, kendi kaçınılmaz ölümlerinin farkında oluşlarının doğurduğu sorunlardan köken almaktadır. Akımın ilk temsilcileri Nietzsche ve Kierkegaard’ın ilgilendikleri kavramlardan olan der wille zur macht , ubermensche ulaşma ve absurd ise, onlardan sonra gelen pek çok varoluşçu […]

HAYAL DÜNYANIZDA KISILIP KALMIŞ OLABİLİRSİNİZ:

HAYAL DÜNYANIZDA KISILIP KALMIŞ OLABİLİRSİNİZ:

Maladaptive Daydreaming Sendromu Üzerine Bir İnceleme Hayal kurmayı kim sevmez ki? Bazen günün karmaşasından, bazen hayatın akışından ve bazen de beklentilerle gerçeklik uyuşmadığında gerçeklikten kaçış yolu olabilen hayaller kısa süreli mutluluklar sağlayabiliyor. Ancak bu mutluluk halleri, hayallerin dozajı aşıldığında ve hayaller yaşayışın önüne geçmeye başladığında gerçeklikten kopmalara sebep oluyor. Maladaptive Daydreaming Sendromu adlı bu gerçeklikten […]

Caz Şizofreniden Doğmuş Olabilir Mi?

Caz Şizofreniden Doğmuş Olabilir Mi?

Buddy Bolden, bütün zamanların gelmiş geçmiş en yaratıcı müzisyenlerinden biri kabul edilen ve bildiğimiz anlamdaki Caz’ın temelini oluşturan  ‘‘Ragtime’’ın babası. 1890’lı yılların sonlarına doğru New Orleans’ın en başarılı gruplarından birini yöneten ve kendi döneminde ‘‘Unutan kral’’ lakabıyla ünlenmiş Bolden’ın, nörobilimin araştırma radarına takılma sebebi ise otuzlu yaşlarında şizofreni tanısı almasıdır. Peki, bu durumun Buddy’nin yaratıcı […]